ارسال پیشنهادات و انتقادات

نشانی : ایران، تهران، پاکدشت، بعداز پلیس راه شریف آباد،شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان ۳۰، سمت راست کوچه ۲/۱- پلاک ۱۷۹۴ - مجتمع پیشین پروتئین ده مرده

کدپستی: ۳۳۹۳۱۷۵۱۹۷

تلفن: ۰۹۱۵۱۴۱۵۶۴۹  

راه ارتباط مستقیم

 ایران، تهران، پاکدشت، بعداز پلیس راه شریف آباد،شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان ۳۰، سمت راست کوچه ۲/۱- پلاک ۱۷۹۴ - مجتمع پیشین پروتئین ده مرده

شماره تماس:

۰۹۱۵۱۴۱۵۶۴۹

ایمیل: co.dahmardeh@gmail.com